Termeni si conditii Home / Termeni si conditii

Favorit Imobiliare

Termeni si conditii

 Potrivit prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, clientul declară în mod expres:

- că este de acord ca  FAVORIT GROUP INVEST SRL să folosească, să prelucreze şi să stocheze datele sale cu caracter personal;

- că este de acord ca FAVORIT GROUP INVEST SRL să utilizeze datele sale cu caracter personal, pentru a-l informa cu privire la noile produse şi servicii pe care le va oferi în viitor clienţilor săi;

- că a luat la cunoştinţă despre posibilitatea exercitării tuturor drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 şi în mod special a următoarelor drepturi: de acces la date, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie.